PP แข็งใส (Slim) 22oz. ปาก 90mm. จำนวน 1,000ใบ

4,000 ฿

PP แข็งใส (Slim) 22oz. ปาก 90mm. ราคา 4,000 บาท
เป็นเรทราคาสั่งงานสกรีนแก้ว 1 สี จำนวน 1,000ใบ (ไม่รับฝา)
เฉลี่ยใบละ 4 บาท

**ราคานี้ยังไม่รวมค่าบล็อคสกรีน**

ขั้นตอนการสั่งการงานสกรีน

1. เลือกประเภทแก้ว/ขนาด และจำนวนที่ต้องการ
2. เลือกช่องทางชำระเงิน
3. ก่อนสกรีนงานจริง ทางร้านจะส่งไฟล์โลโก้และอาร์ทเวิร์คงาน เซตขนาด ให้ลูกค้าคอนเฟิมก่อน
4. เมื่องานเสร็จทางร้านจะถ่ายรูปสินค้าจริงให้ลูกค้า
5.จัดส่งสินค้า

Shopping Cart

ไม่สามารถคลิกขวาได้

Scroll to Top
Scroll to Top