PP แข็งใส (Slim) 22oz. ปาก 90mm. พร้อมฝา

350 ฿4,000 ฿

4,000 ฿
350 ฿
350 ฿
350 ฿
700 ฿
700 ฿
700 ฿
700 ฿
700 ฿
700 ฿
700 ฿
700 ฿
1,200 ฿

แก้วพลาสติก PP แข็งใส (Slim) 22oz. ปาก 90mm. ราคา 4,000 บาท
เป็นเรทราคาสั่งงานสกรีนแก้ว 1 สี จำนวน 1,000ใบ
เฉลี่ยใบละ 4 บาท ไม่รวมฝา

ฝามีให้เลือก 12 แบบ ราคาฝาต่อ500ใบ

**ราคานี้ยังไม่รวมค่าบล็อคสกรีน**

ขั้นตอนการสั่งการงานสกรีน

1. เลือกประเภทแก้ว/ขนาด และจำนวนที่ต้องการ
2. เลือกรูปแบบฝา และจำนวนที่ต้องการ
3. เลือกช่องทางชำระเงิน
4. ก่อนสกรีนงานจริง ทางร้านจะส่งไฟล์โลโก้และอาร์ทเวิร์คงาน เซตขนาด ให้ลูกค้าคอนเฟิมก่อน
5. เมื่องานเสร็จทางร้านจะถ่ายรูปสินค้าจริงให้ลูกค้า
6.จัดส่งสินค้า

Shopping Cart

ไม่สามารถคลิกขวาได้

Scroll to Top
Scroll to Top