PP 22oz. ปาก 90mm. (ก้นเรียบ) จำนวน 1,000ใบ

1,800 ฿

แก้วพลาสติก PP 22oz. ปาก 90mm. (ก้นเรียบ) ราคา 1,800 บาท
เป็นเรทราคาสั่งงานสกรีนแก้ว 1 สี จำนวน 1,000ใบ
เฉลี่ยใบละ 1.8 บาท ไม่รวมฝา
ฝามีให้เลือก 3 แบบ ราคาฝาต่อ500ใบ

**ราคานี้ยังไม่รวมค่าบล็อคสกรีน**

ขั้นตอนการสั่งการงานสกรีน

1. เลือกประเภทแก้ว/ขนาด และจำนวนที่ต้องการ
2. เลือกรูปแบบฝา และจำนวนที่ต้องการ
3. เลือกช่องทางชำระเงิน
4. ก่อนสกรีนงานจริง ทางร้านจะส่งไฟล์โลโก้และอาร์ทเวิร์คงาน เซตขนาด ให้ลูกค้าคอนเฟิมก่อน
5. เมื่องานเสร็จทางร้านจะถ่ายรูปสินค้าจริงให้ลูกค้า
6.จัดส่งสินค้า

Shopping Cart

ไม่สามารถคลิกขวาได้

Scroll to Top
Scroll to Top